Tvrtka Pošta Express j.d.o.o. smještena je u Vinkovcima, a djelujemo na području Vukovarsko-srijemske županije. Naša osnovna djelatnost je pružanje poštanskih i kurirskih usluga.

Vukovarsko-srijemska županija je dobila mogućnost drugog davatelja poštanskih usluga i nadamo se da ćete prepoznati tu poslovnu prednost u odnosu na druge davatelje. Želimo naglasiti našu profesionalnost i efikasnost koja je rezultat višegodišnjeg radnog iskustva u HP d.d. u obavljanju poštanskih usluga.
Uz suglasnost Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM-a) zadovoljavamo sve uvjete za obavljanje zamjenske poštanske usluge (Zakonom o poštanskim uslugama NN br.144/12, 153/13 i 78/15).

Cijena gradske dostave ovisi o broju pošiljki.

Cilj nam je biti vodeći distributer gradske dostave pismovnih pošiljaka.

Nadamo se poslovnoj suradnji na obostrano zadovoljstvo.

Designed by: T-mark